Świat Foteli 2020  ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Sklep Świat Foteli
ul. Czechosłowacka 64
61-425 Poznań

e-mail: info@swiatfoteli.com

telefon: + 48 731 201 604
telefon: + 48 731 201 603

Dane kontaktowe

START

REGULAMIN

O NAS

KONTAKT

0
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż zawartych w ofercie produktów przez 24 h na dobę.
Dokonanie zakupu za pośrednictwem sklepu prowadzonego przez sprzedającego jest równoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości co do zamówienia, należy przed dokonaniem zakupu skontaktować się z obsługą klienta naszego sklepu.
Obsługa klienta dostępna jest w godzinach pracy biura od pn-pt w godz. 9-18 oraz w sob w godz. 9-16.
Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia.
Zamówień można dokonywać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: +48 733 752 474 lub w formie wiadomości e-mail na adres: swiat.foteli@wp.
Nie przyjmujemy zamówień w postaci wiadomości sms.
Zamówienia przyjmowane są w godzinach pracy biura obsługi sklepu.
Przy składaniu zamówienia wymagane jest podanie wszystkich właściwości zamawianego produktu.
Nie dopełnienie przez kupującego obowiązku wyboru koloru poszczególnych elementów zamawianego towaru skutkować będzie wstrzymaniem realizacji zamówienia do momentu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji.
W przypadku niedostępności części materiałów objętych zamówieniem kupujący jest informowany niezwłocznie po dokonaniu potwierdzenia zamówienia.
Na mocy porozumienia między sprzedającym,a kupującym określany jest sposób realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, zamiana, odstąpienie od zamówienia lub zwrot pieniędzy).
Kupujący przed złożeniem oświadczenia zakupu zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wszystkich podanych danych kontaktowych.
Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność względem sprzedającego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych.
Klientowi składającemu indywidualne zamówienia nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Kolorystyka produktów na zdjęciach przedstawionych w ogłoszeniu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistej i nie może stanowić podstawy reklamacji.
Może wynikać to od rodzaju i skalibrowaniu danego monitora.
W celu uniknięcia nieporozumień i rozwiania wątpliwość istnieje możliwość przesłania próbki materiału na adres klienta.

Czas realizacji zamówienia wynosi 4 tygodnie.


PŁATNOŚCI

Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w postaci faktury bez VAT.
Wyboru rodzaj płatności dokonuje kupujący podczas składnia zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.
Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
Za możliwe sposoby płatności w naszym sklepie internetowym dopuszcza się:

-Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy
-Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki (po wstępnym pobraniu zaliczki w wysokości 30 % wartości produktu)
-Płatność gotówką przy odbiorze osobistym (po wstępnym pobraniu zaliczki w wysokości 30 % wartości produktu)


DOSTAWA

Przy składaniu zamówienia kupujący zobowiązany jest do wyboru formy dostawy.
Wyróżnia się następujące formy dostawy:

-przesyłka kurierska
-przesyłka kurierska pobraniowa
-odbiór osobisty

Do każdego zamówienia doliczony jest koszt wysyłki ustalony i zawarty w danym ogłoszeniu.
Cena danej wysyłki uzależniona jest od wielkości i ilości zamawianych produktów.
Termin nadania wysyłki określony w sklepie jest terminem przewidywanym, nie jest on wiążący.
Istnieje możliwość dostosowania terminu dostarczenia przesyłki do potrzeb kupującego, po wcześniejszym ustaleniu.
Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki kupujący zobowiązany jest sprawdzić opakowanie zewnętrzne pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz sprawdzić jego zawartość pod rygorem utraty prawa do reklamacji.
Za ewentualne uszkodzenia zamówionego przedmiotu podczas transportu nie odpowiada sprzedający.
Każdy zamówiony produkt przed wysyłką jest uprzednio staranie zapakowany i odpowiednio zabezpieczony.


GWARANCJA

Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie naszego sklepu objęte są roczną gwarancją.
W celu dokonania reklamacji wymagany jest dowód zakupu (faktura, paragon).
Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami gwarancji podanymi poniżej.


REKLAMACJE

Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z p. zmianami)
klient ma prawo złożyć reklamację w związku z niezgodnością produktu z opisem (niezgodnością z umową).
Reklamacje należy dokonać poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia w formie listu elektronicznego na adres: swiat.foteli@wp.pl lub w formie listu tradycyjnego wysyłając je na adres: Nowakowski Hubert, ul.Czechosłowacka 64, 61-425 Poznań.
O rezultacie zgłoszonej reklamacji kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną.
Gwarancja, którą są objęte towary w sklepie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.
Klient może reklamować produkt posiadający wady na podstawie uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji lub korzystając z uprawnień przysługujących mu w związku z niezgodnością produktu z umową.
Jeżeli towar jest niezgodny z umową, sprzedający doprowadzi go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymieni na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Reklamacje są przyjmowane wraz z oryginalnym dowodem zakupu w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia oświadczenia o reklamacji.
W przypadku reklamacji towaru wymagane jest dołączenie do odsyłanego towaru opisu jego wady.
Ustosunkowanie się do zgłoszonej reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
Wysyłka naprawionego bądź wymienionego towaru na podstawie reklamacji następuje na koszt sklepu.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupującemu, będącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
W celu dokonania zwrotu produktu wymagane jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia w formie listu elektronicznego na adres: swiat.foteli@wp.pl lub w formie listu tradycyjnego wysyłając je na adres: Nowakowski Hubert, ul.Czechosłowacka 64, 61-425 Poznań.
Potwierdzenie przyjęcia odstąpienia od umowy wysyłane jest drogą elektroniczną niezwłocznie po przyjęciu oświadczenia.
Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu ceny produktu kupującemu, nie później niż w terminie 14 dni, ale nie wcześniej niż od momentu otrzymania zwracanego produktu.
Zwracane płatności przekazywane są przelewem na konto bankowe wskazane przez kupującego lub w innej formie przez niego wskazanej.
Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi kupujący.
Zaleca się, aby zwracany produkt w miarę możliwości zapakowany był w oryginalne opakowanie.
Produkty noszące ślady użytkowania nie podlegają zwrotowi.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w przypadku produktów wykonanych według wskazówek określonych przez klienta, obejmujących modyfikację konstrukcji zamawianego produktu oraz w przypadku realizacji zamówienia według własnego projektu.
Zwroty produktów należy kierować na adres: Nowakowski Hubert, ul.Czechosłowacka 64, 61-425 Poznań.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w serwisie i stanowi integralną część zawieranej z kupującym umowy.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu. O wszelkich poszczególnych zmianach niniejszego regulaminu użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.  

Zamówienia, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie zmian regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).  


INFORMACJE DODATKOWE

Należy pamiętać, że intensywność wybarwienia lub twardość wypełnienia mogą zmieniać się wraz z upływem czasu w toku użytkowania mebla co wynika z naturalnych właściwości zastosowanych materiałów.
Nieznaczne różnice w kolorystyce tkanin zastosowanych w danym zamówieniu wynikają z naturalnych cech surowca lub zmian w partii produkcyjnej.
Ze względu na różne partie w procesie produkcyjnym, mogą zaistnieć różnice w odcieniu zastosowanych tkanin dla tych samych mebli zamawianych w różnych okresach.
Tkaniny nie są odporne na zadrapania i zaciągnięcia.
Niektóre tkaniny mogą ulec efektowi peelingu lub mechacenia, co nie jest możliwe do całkowitego wyeliminowania.
Należy unikać bezpośredniego kontaktu mebli z wodą oraz gorącymi i zimnymi przedmiotami.
W przypadku zabrudzenia mebla, należy czyścić je miękką bawełnianą szmatką przy użyciu roztworu ciepłej wody i szarego mydła lub benzyny ekstrakcyjnej.
Czyszczenie różnego rodzaju innymi środkami chemicznymi może powodować zmiany strukturalne materiałów.
Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
Przy rozpakowywaniu zakupionego towaru należy sprawdzić czy jest zgodny ze złożonym zamówieniem oraz czy opakowanie nie zostało w żadnym stopniu naruszone bądź uszkodzone.
FOTELLO
ŚWIAT FOTELI

 +48 731 201 604  |  +48 731 201 603

Strona główna  >

TKANINY WZORZYSTE

 

 
Świat Foteli nie jest regularnym sklepem internetowym z fizyczną kolekcją produktów.

Przedstawione produkty wykonywane są na zamówienie.
Jesteśmy bezpośrednim wykonawcą i każdy produkt wykonujemy ręcznie w Polsce.

Każdy z prezentowanych modeli jest wariantem zarówno kształtów jak i tkanin możliwych do zastosowania.

Prezentowana cena jest ceną za konkretny, przedstawiony w galerii produkt.
Do kosztów została wliczona cena zastosowanych tkanin.

Wybierając dany model w samodzielnie wybranych tkaninach, cena może ulec zmianie.

Wybrany przez Ciebie mebel czy dodatek do wnętrza zamówisz wypełniając formularz zamówienia.

W odpowiedzi otrzymasz od nas mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
Otrzymasz także indywidualną wycenę produktu oraz zależną od gabarytów wycenę kosztów transportu.

Po ich zaakceptowaniu i dokonaniu płatności 40 % kwoty zaliczki na wskazany przez nas numer konta bankowego, zamówione produkty otrzymają status do realizacji.

Po standardowym okresie realizacji zamówienia od 4-6 tygodni, otrzymasz potwierdzenie ukończenia realizacji zamówienia wraz ze zdjęciem ukończonego produktu.

Naszych produktów nie wysyłamy pobraniowo.

Po wpłacie pozostałej kwoty tj. 60 % wartości zamówienia przystąpimy do przygotowania zamówionego produktu do wysyłki.

Zamówienie zostanie wysłane w ciągu 3 dni roboczych.

Wszystkie paczki są starannie pakowane, a przedmioty ubezpieczone do pełnej ich wartości.

REGULAMIN